Disponibili 24/7

În cazul decesului unui cetăţean român pe teritoriul altei ţări, familia trebuie să contacteze o firmă de servicii funerare şi să achite costurile stabilite de aceasta. Firma de servicii funerare se ocupă de procurarea documentelor necesare repatrierii decedatilor. În cazul în care familia nu dispune de suma de bani necesară transportului, autorităţile vor proceda la înmormântarea sau incinerarea defunctului, într-un cimitir, pe cheltuiala autorităţilor locale.

Dacă familia doreşte şi dispune de suma necesară repatrierii cadavrului, ambasada sau consulatul va elibera un paşaport mortuar. Pentru eliberarea acestuia sunt necesare următoarele documente:

• documentul de identitate românesc al persoanei decedate, în original;

• certificat de deces eliberat de Registrul Civil din oraşul respectiv, legalizat cu apostila conform Convenţiei de la Haga;

• certificat medical de deces – în cazul decesului în spital sau autorizaţia judecătorească de repatriere a cadavrului în cazul morţii violente sau a morţii survenite la domiciliu sau în locuri publice;

• actul de îmbălsămare/efectuare a tratamentului antiputrefactiv dat de medicul legist;

• autorizaţie de înhumare dată de judecătorie;

• autorizaţia de transport dată de autorităţile sanitare

• itinerariul sicriului.